Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KLAUDY_Karel_Leopold_30.12.1822-11.2.1894)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KLAUDY Karel Leopold 30.12.1822-11.2.1894

Z Personal
Karel Leopold KLAUDY
Narození 30.12.1822
Úmrtí 11.2.1894
Povolání

44- Právník 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

43- Významný představitel obecní správy


Karel Leopold KLAUDY