Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KLEGA_Ludvík_22.8.1888-9.1.1933)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KLEGA Ludvík 22.8.1888-9.1.1933

Z Personal
Ludvík KLEGA
Narození 22.8.1888
Úmrtí 9.1.1933
Povolání

15- Lékaři

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Ludvík KLEGA