Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KLEIN_Johann_Friedrich_8.1.1756-30.9.1835)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KLEIN Johann Friedrich 8.1.1756-30.9.1835

Z Personal
Johann Friedrich KLEIN
Narození 8.1.1756
Úmrtí 30.9.1835
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Johann Friedrich KLEIN