Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KLEMENS_Josef_Božetěch_8.3.1817-17.1.1883)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KLEMENS Josef Božetěch 8.3.1817-17.1.1883

Z Personal
Josef Božetěch KLEMENS
Narození 8.3.1817
Úmrtí 17.1.1883
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik 75- Sochař nebo medailér 18- Představitel přírodních věd 61- Pedagog

87- Fotograf


Josef Božetěch KLEMENS