Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KNIESCHEK_Johann_(Jan)_29.2.1856-22.12.1891)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KNIESCHEK Johann (Jan) 29.2.1856-22.12.1891

Z Personal
Johann (Jan) KNIESCHEK
Narození 29.2.1856
Úmrtí 22.12.1891
Povolání

55- Jazykovědec 61- Pedagog

65- Literární historik, kritik nebo teoretik


Johann (Jan) KNIESCHEK