Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KNITTL_Zdeněk(Zdenko)_29.12.1889-21.9.1955)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KNITTL Zdeněk(Zdenko) 29.12.1889-21.9.1955

Z Personal
Zdeněk(Zdenko) KNITTL
Narození 29.12.1889
Úmrtí 21.9.1955
Povolání

78- Hudební interpret 86- Televizní pracovník nebo reportér

64- Překladatel


Zdeněk(Zdenko) KNITTL