Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOŇAS_z_Vydří_Volf_1540-1600)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOŇAS z Vydří Volf 1540-1600

Z Personal
Volf KOŇAS z Vydří
Narození 1540
Úmrtí 1600
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Volf KOŇAS z Vydří