Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOŘISTKA_Karel_1859)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOŘISTKA Karel 1859

Z Personal
Karel KOŘISTKA
Narození 1859
Povolání 23- Lesník nebo myslivec


Karel KOŘISTKA