Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOCÍN_z_Kocinétu_Jan_14.2.1543-26.3.1610)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOCÍN z Kocinétu Jan 14.2.1543-26.3.1610

Z Personal
Jan KOCÍN z Kocinétu
Narození 14.2.1543
Úmrtí 26.3.1610
Povolání

92- Umění - ostatní 63- Spisovatel 53- Historik 44- Právník

64- Překladatel


Jan KOCÍN z Kocinétu