Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOCOUREK_Ferdinand_20.3.1898-29.10.1964)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOCOUREK Ferdinand 20.3.1898-29.10.1964

Z Personal
Ferdinand KOCOUREK
Narození 20.3.1898
Úmrtí 29.10.1964
Povolání 10- Meteorolog nebo klimatolog


Ferdinand KOCOUREK