Verze z 1. 3. 2015, 14:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOLAJA_Maxmilián_13.5.1883-18.10.1966)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOLAJA Maxmilián 13.5.1883-18.10.1966

Z Personal
Maxmilián KOLAJA
Narození 13.5.1883
Úmrtí 18.10.1966
Povolání

61- Pedagog

55- Jazykovědec


Maxmilián KOLAJA