Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOLDA_ze_Žampachu_Jan_1380-1456)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOLDA ze Žampachu Jan 1380-1456

Z Personal
Jan KOLDA ze Žampachu
Narození 1380
Úmrtí 1456
Povolání

59- Společnost - ostatní

46- Představitel povstání do r. 1848


Jan KOLDA ze Žampachu