Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOLEJKA_Josef_7.3.1924)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOLEJKA Josef 7.3.1924-9.2.2015

Z Personal
Josef KOLEJKA
Narození 7.3.1924
Povolání 53- Historik


Josef KOLEJKA