Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOLLÁR_Jan_29.7.1793-24.1.1852)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOLLÁR Jan 29.7.1793-24.1.1852

Z Personal
Jan KOLLÁR
Narození 29.7.1793
Úmrtí 24.1.1852
Povolání

63- Spisovatel 55- Jazykovědec

52- Archeolog


Jan KOLLÁR