Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOLOVRAT_z_Jan_Nepomuk_Karel_12.9.1794-26.6.1872)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOLOVRAT z Jan Nepomuk Karel 12.9.1794-26.6.1872

Z Personal
Jan Nepomuk Karel KOLOVRAT z
Narození 12.9.1794
Úmrtí 26.6.1872
Povolání 84- Mecenáš div. umění


Jan Nepomuk Karel KOLOVRAT z