Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOMÁREK_Josef_1854)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOMÁREK Josef 1854

Z Personal
Josef KOMÁREK
Narození 1854
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Josef KOMÁREK