Verze z 1. 3. 2015, 14:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KONEČNÁ_Ludmila_24.2.1862-30.8.1935)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KONEČNÁ Ludmila 24.2.1862-30.8.1935

Z Personal
Ludmila KONEČNÁ
Narození 24.2.1862
Úmrtí 30.8.1935
Povolání

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče

51- Představitel volnomyšlenkářství nebo ateismu


Ludmila KONEČNÁ