Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOPAL_Leopold_15.11.1785-27.1.1872)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOPAL Leopold 15.11.1785-27.1.1872

Z Personal
Leopold KOPAL
Narození 15.11.1785
Úmrtí 27.1.1872
Povolání 23- Lesník nebo myslivec


Leopold KOPAL