Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KORBER_von_Korborn_Jiří_Norbert_17.11.1749-20.5.1843)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KORBER von Korborn Jiří Norbert 17.11.1749-20.5.1843

Z Personal
Jiří Norbert KORBER von Korborn
Narození 17.11.1749
Úmrtí 20.5.1843
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

61- Pedagog


Jiří Norbert KORBER von Korborn