Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KORB_z_Weidenheimu_Karel_7.4.1836-15.10.1881)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KORB z Weidenheimu Karel 7.4.1836-15.10.1881

Z Personal
Karel KORB z Weidenheimu
Narození 7.4.1836
Úmrtí 15.10.1881
Povolání

36- Ostatní průmyslová odvětví 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

37- Doprava, pošty, spoje


Karel KORB z Weidenheimu