Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KORKA_z_Korkyně_Pavel_1522-1603)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KORKA z Korkyně Pavel 1522-1603

Z Personal
Pavel KORKA z Korkyně
Narození 1522
Úmrtí 1603
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Pavel KORKA z Korkyně