Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KORZENNY_Jan_14.4.1925)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KORZENNY Jan 14.4.1925

Z Personal
Jan KORZENNY
Narození 14.4.1925
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik

55- Jazykovědec


Jan KORZENNY