Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOSOŘSKÝ_z_Kosoře_Jan_1510-1580)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOSOŘSKÝ z Kosoře Jan 1510-1580

Z Personal
Jan KOSOŘSKÝ z Kosoře
Narození 1510
Úmrtí 1580
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Jan KOSOŘSKÝ z Kosoře