Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOSTKA_z_Postupic_Albrecht_1430-1477)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOSTKA z Postupic Albrecht 1430-1477

Z Personal
Albrecht KOSTKA z Postupic
Narození 1430
Úmrtí 1477
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Albrecht KOSTKA z Postupic