Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOTSCHY_Karl_26.1.1789-9.2.1856)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOTSCHY Karl 26.1.1789-9.2.1856

Z Personal
Karl KOTSCHY
Narození 26.1.1789
Úmrtí 9.2.1856
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 63- Spisovatel

21- Odborník rostlinné výroby


Karl KOTSCHY