Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOUDELKA_Ferdinand_12.11.1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOUDELKA Ferdinand 12.11.1927

Z Personal
Ferdinand KOUDELKA
Narození 12.11.1927
Povolání 57- Sociolog


Ferdinand KOUDELKA