Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOUHOUT_Karel_13.1.1913)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOUHOUT Karel 13.1.1913

Z Personal
Karel KOUHOUT
Narození 13.1.1913
Povolání

85- Filmař nebo filmový podnikatel

86- Televizní pracovník nebo reportér


Karel KOUHOUT