Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOUKOL_Jan_24.12.1912)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOUKOL Jan 24.12.1912

Z Personal
Jan KOUKOL
Narození 24.12.1912
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Jan KOUKOL