Verze z 1. 3. 2015, 14:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOVANDA_Julius_6.11.1881)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOVANDA Julius 6.11.1881

Z Personal
Julius KOVANDA
Narození 6.11.1881
Povolání 59- Společnost - ostatní


Julius KOVANDA