Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOYDL_Karel_8.11.1885)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOYDL Karel 8.11.1885

Z Personal
Karel KOYDL
Narození 8.11.1885
Povolání

55- Jazykovědec 70- Knihovník nebo pracovník informatiky 61- Pedagog

63- Spisovatel


Karel KOYDL