Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KRÁTKÝ_Antonín_Jakub_1871-1925)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KRÁTKÝ Antonín Jakub 1871-1925

Z Personal
Antonín Jakub KRÁTKÝ
Narození 1871
Úmrtí 1925
Povolání

40- Hospodářství - ostatní 28- Strojař nebo elektrotechnik

63- Spisovatel


Antonín Jakub KRÁTKÝ