Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KRAJÍŘOVÁ_z_Krajku_Johanka_-1531)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KRAJÍŘOVÁ z Krajku Johanka -1531

Z Personal
Johanka KRAJÍŘOVÁ z Krajku
Úmrtí 1531
Povolání

59- Společnost - ostatní

49- Náboženský nebo církevní činitel


Johanka KRAJÍŘOVÁ z Krajku