Historie verzí stránky „KRANDŽALOV Dimitr 26.10.1907-22.5.1971“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace