Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KRATOCHVÍL_Miroslav_29.8.1921)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KRATOCHVÍL Miroslav 29.8.1921

Z Personal
Miroslav KRATOCHVÍL
Narození 29.8.1921
Povolání 86- Televizní pracovník nebo reportér


Miroslav KRATOCHVÍL