Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KREIBICH_Jan_1770-1841)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KREIBICH Jan 1770-1841

Z Personal
Jan KREIBICH
Narození 1770
Úmrtí 1841
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Jan KREIBICH