Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KROC_Josef_1926-1987)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KROC Josef 1926-1987

Z Personal
Josef KROC
Narození 1926
Úmrtí 1987
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Josef KROC