Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KROMBHOLZ_von_Julius_Vincenc_19.12.1782-1843)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KROMBHOLZ von Julius Vincenc 19.12.1782-1843

Z Personal
Julius Vincenc KROMBHOLZ von
Narození 19.12.1782
Úmrtí 1843
Povolání

15- Lékaři 84- Mecenáš div. umění

61- Pedagog


Julius Vincenc KROMBHOLZ von