Historie verzí stránky „KYNTERA František 1927-30.9.1990“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace