Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LANGER_Georg_1716)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LANGER Georg 1716

Z Personal
Georg LANGER
Narození 1716
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Georg LANGER