Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LANG_Josef_Mikuláš_8.2.1776-20.5.1835)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LANG Josef Mikuláš 8.2.1776-20.5.1835

Z Personal
Josef Mikuláš LANG
Narození 8.2.1776
Úmrtí 20.5.1835
Povolání

75- Sochař nebo medailér

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Josef Mikuláš LANG