Historie verzí stránky „LAURIN František Xaver 21.4.1829-15.10.1913“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace