Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LEDER_Josef_Jan_10.12.1719-8.7.1778)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LEDER Josef Jan 10.12.1719-8.7.1778

Z Personal
Josef Jan LEDER
Narození 10.12.1719
Úmrtí 8.7.1778
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

88- Umělecký řemeslník


Josef Jan LEDER