Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LEHNER_Josef_Ferdinand_6.6.1837-1.3.1914)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LEHNER Josef Ferdinand 6.6.1837-1.3.1914

Z Personal
Josef Ferdinand LEHNER
Narození 6.6.1837
Úmrtí 1.3.1914
Povolání

73- Uměnovědec nebo historik umění 49- Náboženský nebo církevní činitel

68- Redaktor nebo žurnalista


Josef Ferdinand LEHNER