Historie verzí stránky „LENGEROVÁ Alena 12.11.1924-30.6.1979“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace