Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LEUX_z_Luxensteinu_Julius_Rant_1690)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LEUX z Luxensteinu Julius Rant 1690

Z Personal
Julius Rant LEUX z Luxensteinu
Narození 1690
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Julius Rant LEUX z Luxensteinu