Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LEVIT_Eugen_13.6.1850-2.11.1900)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LEVIT Eugen 13.6.1850-2.11.1900

Z Personal
Eugen LEVIT
Narození 13.6.1850
Úmrtí 2.11.1900
Povolání

15- Lékaři 39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče

63- Spisovatel


Eugen LEVIT