Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LIBRARIUS_Jindřich_-1281)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LIBRARIUS Jindřich -1281

Z Personal
Jindřich LIBRARIUS
Úmrtí 1281
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jindřich LIBRARIUS