Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LIEBSCHER_Karel_24.2.1851-20.4.1906)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LIEBSCHER Karel 24.2.1851-20.4.1906

Z Personal
Karel LIEBSCHER
Narození 24.2.1851
Úmrtí 20.4.1906
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Karel LIEBSCHER