Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LIHL_Jan_Zlatoústý_20.9.1671-8.9.1747)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LIHL Jan Zlatoústý 20.9.1671-8.9.1747

Z Personal
Jan Zlatoústý LIHL
Narození 20.9.1671
Úmrtí 8.9.1747
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan Zlatoústý LIHL