Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LINHART_Rudolf_27.12.1889)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LINHART Rudolf 27.12.1889

Z Personal
Rudolf LINHART
Narození 27.12.1889
Povolání

59- Společnost - ostatní

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Rudolf LINHART